Moje certyfikaty

Dyplom Reha

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitajna (PNF)

Zaświadczenie

Moduł I szkolenia Podstawy neurofizjologii

Certyfikat

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

Certyfikat

Kurs podstawowy koncepcji PNF

Zaświadczentie

Prawo wykonywania zawodu

Dyplom

AWF w Krakowie

Certyfikat

FDM Intensywny

Dyplom

Kursu diagnozowania i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Certyfikat Reha

Badanie i Terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg Koncepcji Bobath

Certyfikat

Mechanical Diagnosis and therapy credentialling examination

Certyfikat

Analiza i prowadzenie terapii dorosłych osób z zaburzeniami neurologicznymi wg Koncepcji Bobath

Powyższe certyfikaty to potwierdzenie i gwarancja moich kompetencji