O mnie

Krzysztof Romanowski

Właściciel/rehabilitant

Pasja i zaangażowanie

Jestem absolwentem Policealnej Szkoły Fizjoterapii w Bielsku-Białej, uzyskując tytuł Technika Fizjoterapii w 2004 roku, co stanowiło punkt wyjścia mojej profesjonalnej drogi. Kontynuując moją edukację na studiach magisterskich na renomowanej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, obroniłem pracę magisterską w 2009 roku na temat "Reedukacja chodu u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym - możliwości oddziaływań terapeutycznych według koncepcji PNF oraz specyfika oceny fizjoterapeutycznej – studium przypadku”. Zaangażowanie w rozwój zawodowy stanowi integralną część mojej kariery, a moje umiejętności stale ewoluują poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, co pozwala mi utrzymać najwyższe standardy praktyki fizjoterapeutycznej. Moja kariera obejmuje okres od 2004 roku, kiedy to rozpocząłem pracę w dziedzinie fizjoterapii. W 2008 roku podjąłem decyzję o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, a przez kolejne 11 lat miałem zaszczyt współpracować z prywatnym centrum rehabilitacji w Bielsku-Białej do 2019 roku. Przez ostatnie 12 lat specjalizuję się głównie w pracy z pacjentami z deficytami neurologicznymi wynikającymi z urazu rdzenia kręgowego, udaru mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego, stwardnienia rozsianego (SM), stwardnienia zanikowego bocznego (SLA), boreliozy i wielu innych chorób o podłożu neurologicznym. Mój główny cel terapeutyczny to nie tylko łagodzenie dolegliwości, ale także poprawa jakości życia moich pacjentów. W ciągu lat zdobyłem nieocenione doświadczenie, doskonaląc umiejętności terapeutyczne, aby dostarczać kompleksową i skuteczną opiekę.

Możesz mi zaufać

Wiedza i doświadczenie
Stale podnoszone kwalifikacje
Kilkanaście lat nieprzerwanej pracy w zawodzie

Lata doświadczenia i ciągłe doskonalenie – Twoje zdrowie w pewnych rękach. Wiedza, doświadczenie, profesjonalizm – tworzymy solidne fundamenty opieki. Długotrwała praktyka i nieustanne rozwijanie umiejętności dla Twojego najlepszego samopoczucia.